NOTIFIKASI TAMAT PERKHIDMATAN

Perkhidmatan CityCarPark akan berakhir pada 30 Sept 2020. Bagi sebarang pertanyaan & aduan, sila hubungi Pusat Panggilan Setempat DBKL di talian 1800-88-3255.

Sekian Terima kasih

MY EN

CityCarPark

Pihak CityCarPark mengucapkan ribuan terima kasih pada semua pengguna yang telah menggunakan perkhidmatan citycarpark.
Daripada,
Pihak Pengurusan Vista Summerose Sdn Bhd

SERVICE TERMINATION NOTIFICATION


CityCarPark services will be discontinued on 30 Sept 2020. For any inquiries, please contact DBKL's Call Centre at 1800-88-3255.

Thank you